Privacyverklaring het Rijk van de Keizer

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Jouw privacy is van groot belang voor het Rijk van de Keizer. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen wij nemen om deze gegevens te beschermen.
Wij zorgen ervoor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van deze gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Gegevens die jou kunnen identificeren als persoon, zoals jouw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en IP-adres. Gegevens van rechtspersonen (bedrijven) vallen niet onder de definitie van persoons-gegevens. Gegevens van personen die werken bij een rechtspersoon zijn wél persoonsgegevens. Denk hierbij aan een zakelijk e-mailadres of telefoonnummer.

Wat verzamelen wij?
Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen
We ontvangen deze gegevens doordat jij vrijwillig deze gegevens aan ons hebt doorgegeven via telefoon, e-mail, de website of persoonlijk contact. Het betreft dan onder andere: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, partijdatum, dieetwensen en gegevens van je partner en andere betrokkenen (bij een huwelijk).
We moeten je erop wijzen dat het jouw verantwoordelijkheid is dat andere personen, waarvan jij persoonsgegevens hebt verstrekt, zich bewust zijn van deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen
Wij verzamelen informatie van het communicatiemiddel dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en andere sociale media kanalen (Facebook/ Instagram/ Google). Het gaat dan onder andere om het IP-adres, de internetbrowser, de datum en tijd waarop je toegang hebt gehad, duur van je bezoek en jouw klikgedrag. Ook verzamelen we informatie over het besturingssysteem van jouw computer (zoals de versies van de applicatie en jouw taalinstellingen). Als je gebruik maakt van een mobiele telefoon verzamelen we gegevens over jouw toestel, apparaat-specifieke instellingen/eigenschappen en andere systeemactiviteiten. Deze apps en mobiele websites verwerken de persoonsgegevens die jij ons geeft op dezelfde manier als onze website.

Persoonsgegevens die wij van anderen ontvangen
Als jij een aanvraag voor onze locatie doet via een platform ontvangen wij van hen jouw persoonsgegevens. Deze informatie kan gecombineerd worden met informatie die later door jou verstrekt wordt.

Hoe gebruiken wij de gegevens?
De verzamelde gegevens gebruiken wij voor:
– marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven;
– het toesturen van informatie, offertes en andere relevante documenten (bijv. nota’s);
– het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren;
– het opnemen van contact;
– personele zaken.

Google Analytics
het Rijk van de Keizer maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Zij maken gebruik van cookies om het Rijk van de Keizer te helpen analyseren hoe bezoekers van de website gebruik maken. De door cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers van Google. Google gebruikt deze informatie om voor het Rijk van de Keizer bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, rapporten over de website activiteiten op te stellen voor ons en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Google en Cookies
Zij mogen deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor privacy beginselen en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verstrekking aan derden
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een accountantskantoor of leverancier. Wij maken met deze partijen duidelijke afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Alleen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij zullen jouw persoonsgegevens openbaar maken als wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet- of regelgeving verplicht zijn. In geval van fraude of misbruik van onze site kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, voor wat voor doeleinden dan ook.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens daar gebruik te maken.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Als wij vanuit onze wettelijke verplichtingen gegevens langer dienen te bewaren, dan zullen we dat doen.

Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
– een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken;
– bezwaar indienen tegen de verwerking;
– een overzicht opvragen van de gegevens die we van je verwerken;
– jouw persoonsgegevens (laten) overdragen;
– een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn, of om de verwerking te beperken.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring. Heb je een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan? Dan horen we dit graag, als wij dit niet samen kunnen oplossen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Beveiliging
Alle gegevens die je via onze website uitwisselt, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in ons eigen klantsysteem.

Wijzigingen privacyverklaring
het Rijk van de Keizer behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Als je na de aanpassing gebruik blijft maken van onze website en andere communicatiekanalen, dan zal de aangepaste privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
het Rijk van de Keizer B.V.
Joris van den Berghweg 109
1067 HP Amsterdam
Tel. 020-4977506 | info@hetrijkvandekeizer.nl

Vragen en updates
Als je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacyverklaring of als je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wilt aanpassen/inzien, dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen aan info@hetrijkvandekeizer.nl.